30/03/2022

על חשיבותו של תקנון הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל

הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל פועל כארגון הגג של ענף האבטחה בארץ. כיום, חברות בארגון 105 חברות אבטחה המעסיקות כ-80,000 מועסקים בתפקידי השמירה והאבטחה. שירותי האבטחה ניתנים לאלפי גופים במגזר הציבורי והפרטי למטרות הגנה על רכוש ואדם. כארגון מעסיקים, סמוך להסתדרות הכללית,עימה חותם מעת לעת על הסכמים קיבוציים להבטחת זכויות העובדים בענף. הרגולציה בענף האבטחה מוכתבת על ידי המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל, משרד המשפטים ומשרד הכלכלה.

כארגון האמון על נושא רגיש כל כך (אבטחה ושמירה), הינו פועל תחת תקנון מוקפד במטרה;

 • לאחד ולאגד את חברי הארגון ולייצג אותם בפני מוסדות המדינה השונים כגון משרדי הממשלה, ממשלת ישראל, רשויות, מוסדות וארגונים ציבוריים ופרטיים בכל עניין.
 • לטפל בכל בעיה מקצועית וספציפית הנוגעת לענף האבטחה בישראל.
 • לטפל ולפתח באופן רציף ושוטף את תודעת האבטחה בציבור הישראלי באמצעות פרסום, שיווק ויחסי ציבור הולמים. 
 • לשאוף תמידית למתן שירותי אבטחה בישראל ברמה מקצועית ונאותה, במיוחד כששירותים אלו ניתנים על ידי חברי הארגון.
 • לשקוד על קיום יחסים נאותים בין חברי הארגון ובין גורמים המייצגים את ארגוני העובדים בענף האבטחה בארץ, וכן לייצג את חברי הארגון בכל הנוגע להסכמים קיבוציים בענף האבטחה, חידושי הסכמים ו\או שינויים אחרים. 
 • לגבות ולתבוע דמי טיפול ארגוניים-מקצועיים מחברות ו\או מפעלים שאינם חברים בארגון.
 • לקיים מגעים מול גורמים ממלכתיים וציבוריים בעניינים הנוגעים להסדרי העסקת עובדים ומועסקים בענף השמירה, ואף להעניק טיפול הולם לכל אחד מהם.
 • לנקוט בצעדים ציבוריים וארגוניים (כולל יוזמה חוקתית), במטרה להסדיר, לקדם ולשפר את ענף האבטחה בישראל. 
 • לשאוף לטיפוח יחסים הוגנים ונאמנים בין חברי הארגון.
 • לפעול, לעסוק ולטפל בכל הקשור לטובתו של ענף האבטחה בישראל ולהרמת קרנו בכל דבר ועניין, כפי שיחליטו רשויות הארגון מידי פעם בפעם.
 • הארגון משמש כמתווך בין חברי הארגון ובין ארגונים מקצועיים וכלכליים אחרים.
 • ליזום מוסדות כספיים וכלכליים מועילים בעיני העמותה, לשם קידום ענייניה ומטרותיה.
Skip to content