על חשיבותו של תקנון הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל

כארגון מעסיקים, סמוך להסתדרות הכללית,הארגון חותם מעת לעת על הסכמים קיבוציים להבטחת זכויות העובדים בענף.
Skip to content