מטרות הארגון

ארגון חברות האבטחה בישראל שם לו למטרה עליונה, להביא לשינוי פני הענף כזרוע אזרחית לאבטחת מוסדות פרטיים, ציבורים וממלכתיים במדינת ישראל, בתחומים הבאים:

 • טיפול בפרט ובזכויות העובדים
 • שאיפה למקצוענות והכשרת נותני ירות
 • שיתוף פעולה שוטף עם הרגולטורים והמחוקק
 • פתיחות וסיוע לבעלי חברות בארגון
 • מיצוב הענף כמקום תעסוקה מועדף, נוח ומכובד
 • מתן שירות ברמה מקצועית הגבוהה ביותר

בנוסף, אנו דוגלים בערכי היסוד הבאים בקרב חברי הארגון:

 • על חברי הארגון לפעול תמיד לקיום חוקי מדינת ישראל בכלל, וחוקי המגן וזכיות העובדים והפרט.
 • על חברי הארגון לשתף פעולה עם רשויות החוק ללא יוצא מהכלל.
 • על חברי הארגון לפעול לחיזוק תדמית החברות, תוך הקפדה על שירות איכותי והוגנות עסקית אל מול העובדים והלקוחות.
 • על חברי הארגון להגן על זכויות העובדים בכדי שיוכלו לקבל את מלוא שכרם ותנאיהם בזמן וכחוק.
 • על חברי הארגון להפעול על מנת להכשיר, לפקח ולבקר את העובדים בכלים המתאימים ובהתאם להנחיות משטרת ישראל.
 • על חברי הארגון לפעול בהוגנות אל מול המתחרים תוך שמירה על חוק ההגבלים וכן תחרות הוגנת.
 • על חברי הארגון לפעול למילוי אחר תקנון הארגון והחלטות הועד המנהל.

הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל חרט על דגלו:

 • לאחד ולאגד את חברי הארגון ולייצגם בפני מוסדות המדינה למינהם; משרדי הממשלה, ממשלת ישראל, רשויות, מוסדות וארגונים ציבוריים ופרטיים בכל עניין.
 • לטפל בכל בעיה ספציפית ומקצועית הנוגעת לענף האבטחה בישראל.
 • לטפל ולפתח באופן שוטף את תודעת האבטחה בציבור הישראלי באמצעות פעולות של פרסום, שיווק ויחסי ציבור הולמים. 
 • לשקוד על מתן שירותי אבטחה בישראל ברמה מקצועית ונאותה, במיוחד ככל שהדבר נוגע לשרותים הניתנים על ידי חברי הארגון.
 • לשקוד על קיום יחסים נאותים בין החברים בארגון ובן גורמים המייצגים את ארגוני העובדים בענף האבטחה, ואף לייצג את חברי הארגון בכל הנוגע להסכמים קיבוציים בענף האבטחה, חידושי הסכמים או שינויים. 
 • לגבות ולתבוע דמי טיפול ארגוניים-מקצועיים מחברות ו\או מפעלים אשר אינם חברים בארגון. 
 • לקיים מגעים מול גורמים ממלכתיים וציבוריים בכל עניין הנוגע להסדרי העסקת עובדים ומועסקים בענף השמירה, ואף להעניק טיפול הולם לכל אחד מהם.
 • לנקוט בכל צעד ארגוני וציבורי – כולל יוזמה חוקתית, במטרה להסדיר, לשפר ולקדם עניינים בענף האבטחה בישראל. 
 • לשאוף לטיפוח יחסים מקובלים והוגנים בין חברי הארגון ובין עצמם. 
 • לעסוק, לפעול ולטפל בכל הקשור לטובת ענף האבטחה בישראל ולהרמת קרנו בכל דבר ועניין, כפי שיחליטו רשויות הארגון מידי פעם בפעם. 
 • לשמש כמתווך בין חברי הארגון ובין ארגונים מקצועיים וכלכליים אחרים.
 • ליזום מוסדות כספיים וכלכליים מועילים בעיני העמותה, לשם קידום ענייניה ומטרותיה.
Skip to content