היסטוריית הארגון

הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל הוקם על ידי דור המייסדים בשלהי שנות הששים.

הארגון לא היה פעיל ארגונית הלכה למעשה עד לשנת 2006, במהלכה הוקם מחדש כמסגרת ארגונית מקצועית ומשפטית לחברות האבטחה.

פעילותו הנמרצת של הארגון אל מול גופי הרגולציה וההסתדרות הכללית, הוכיחה לחברות האבטחה כי  בהצטרפותן כחברות מן המניין לארגון, קיים עבורם ערך מוסף משמעותי, וכי ארגון הגג הינו מוסד הכרחי לקיומו של ענף האבטחה בישראל; הן כמי שמעניק שרותי אבטחה לאלפי גופים במגזר הציבורי והפרטי והן כמעסיק של עשרות אלפי עובדים.

לאחר האינתיפאדה השנייה, הכיר המשק בישראל בצורך לספק כאמור שרותי אבטחה לגופים רבים, ובכך להעניק גיבוי למשטרת ישראל אשר מסיבות מובנות ,אין ביכולתה למלא גם את משימות האבטחה.

Skip to content