הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל

  • הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל (להלן: “הארגון”) הינו ארגון המעסיקים היציג הבלעדי של ענף השמירה והאבטחה, המאגד עשרות חברות שמירה ואבטחה המעסיקות כ- 80% מסך כל המועסקים בענף זה.
  • תחום העיסוק מהווה כיום מקור תעסוקה מהגדולים במשק הישראלי. כ- 100,000 עובדים מוצאים בו מקור פרנסה, בהם – חיילים משוחררים, סטודנטים, עולים, בוגרים טרם גיל הפרישה ופנסיונרים.
  • חברות האבטחה מספקות שרות מקצועי לקשת רחבה של מוסדות אזרחיים, משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, בנקים, מבני ציבור, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות, מתקני תשתית, נפט, גז, מים, אישים, שגרירויות זרות, שרי ממשלת ישראל ונוספים.
  • כארגון מעסיקים, הינו חבר בנשיאות הארגונים העסקיים המייצגת את המגזר העסקי בישראל, במסגרתו חברים ארגוני המעסיקים הגדולים במשק הישראלי.
  • הארגון מקיים פעילות עניפה וקשרי עבודה עם משרדי הממשלה הנוגעים ומשפיעים על פעילותו, בהם המשרד לבטחון פנים – בתחומי רישוי ואחזקת נשק, משרד המשפטים – בתחומי רישוי חברות והקמת חברות חדשות, משרד הכלכלה – בתחום אכיפת חוקי עבודה וזכויות עובדים, משטרת ישראל – בתחום הכשרת מקצועות האבטחה וכן –הסתדרות העובדים החדשה, וועדות הכנסת, החשב הכללי במשרד האוצר, החברה למשק וכלכלה, ארגוני  עובדים ונוספים, וכל זאת במטרה להסדיר כחוק את ענף השמירה והאבטחה.
  • הארגון פועל באופן רצוף וקבוע לגיוס חברות חדשות לשורותיו, תוך הקפדה ובדיקה להיותן מכבדות את חוקי המדינה בכלל, וחוקי המגן בעבודה וכיבוד זכויות העובדים, בפרט.
  • החברות בארגון הינה וולונטרית. חברי הארגון סמוכים ומחוייבים להסכם הקיבוצי בענף. חברות שאינן נמנות על הארגון, מחוייבות אף הן להוראות ההסכם, מתוקף צו  ההרחבה אשר חל עליו. הצטרפות לארגון (ראה הצטרפות) מחייבת את אישור חברי הנהלת הארגון. אין קיימת כל חובה על הארגון לצרף לשורותיו כל חברה.
  • תשלום דמי החבר לשנה הינו דיפרנציאלי בהתאם לגודל החברה.
  • הארגון מעדכן באופן שוטף את חבריו בכל מידע (עדכונים, הוראות חוק, אדמיניסטרציה) הרלוונטי לתחומי פעילותו.
Skip to content