הארגון הארצי של חברות האבטחה

המעסיקים הגדולים
של האבטחה האזרחית בישראל